Bestyrelse

Bestyrelsen i Birkerød Rideforening:

  • Formand: Ulrike Møgelvang (formand@b-r-f.dk)
  • Næstformand: Karen Schou
  • Kasserer: Joan Friis-Pieper
  • Sekretær: Astrid H. Petersen
  • Charlotte Brostrøm

Revisor: Steen Amstrup

 

Suppleanter:

  • Pernille Fritz Vilhelmsen

 

Henvendelser til foreningen

  • Alle henvendelser vedr. regninger og betaling bedes ske direkte til vores bogholder på bogholderi@b-r-f.dk, gerne med kopi til kontor@b-r-f.dk
  • Henvendelse vedr. rideskolen (herunder udmeldelse af rideskoleelever) skal ske til rideskole@b-r-f.dk
  • Henvendelser vedrørende pension, parter, ind- og udmeldelse af foreningen samt generelle forespørgsler skal sendes til kontor@b-r-f.dk. Udmeldelser skal ligeledes sendes til bogholderi@b-r-f.dk

 

Foreningen har også tre sider på Facebook, for hhv. foreningen generelt, pensionærer og parter, der fungerer som medlemsdrevne fora. Bestyrelsen vil melde vigtige beskeder ud på disse tre sider, men bruger ellers ikke disse sider som kommunikationskanal. Du kan sagtens stille spørgsmål i disse fora, og vil oftest få et hurtigt og kyndigt svar fra et af de andre medlemmer.

Kig ind på: https://www.facebook.com/groups/Birkeroedrideforening/