Bestyrelse

Bestyrelsen i Birkerød Rideforening:

 • Formand: Sofia Saxtorph
 • Næstformand: Birgit Volkær Petersen
 • Kasserer: Sanne Flod (regnskab og personale og rideskoleheste)
 • Sekretær: Helle Øgaard (kontakt til rideskole parter)
 • Simone Nielsen (kontakt til rideskoleheste)
 • Dorthe Jerløv (Personale)
 • Charlotte Løbenitz Bager (kontakt til rideskole hold)
 • Suppleant Johanne Holm Fife
 • Suppleant Janne Voss Nonboe

Revisor: Steen Amstrup

Henvendelser til foreningen

 • Alle henvendelser vedr. regninger og betaling bedes ske direkte til vores bogholder på bogholderi@b-r-f.dk, gerne med kopi til kontor@b-r-f.dk
 • Henvendelse vedr. rideskolen herunder parter (herunder udmeldelse af rideskoleelever) skal ske til rideskole@b-r-f.dk
 • Henvendelser vedrørende hestepension, ind- og udmeldelse af foreningen samt generelle forespørgsler skal sendes til bestyrelse@b-r-f.dk. Udmeldelser skal ligeledes sendes til bogholderi@b-r-f.dk

Foreningen har også tre sider på Facebook, for hhv. foreningen generelt, pensionærer og parter, der fungerer som medlemsdrevne fora.