Bestyrelse

Bestyrelsen i Birkerød Rideforening:

 • Formand: Sofia Saxtorph
 • Næstformand: Birgit Volkær Petersen
 • Kasserer: Sanne Flod (regnskab og personale og rideskoleheste)
 • Sekretær: Helle Øgaard (kontakt til rideskole parter)
 • Simone Nielsen (kontakt til rideskoleheste)
 • Dorthe Jerløv (Personale)
 • Charlotte Løbenitz Bager (kontakt til rideskole hold)
 • Suppleant Johanne Holm Fife
 • Suppleant Janne Voss Nonboe

Revisor: Steen Amstrup

Henvendelser til foreningen

 • Alle henvendelser vedr. regninger og betaling bedes ske direkte til vores bogholder på bogholderi@b-r-f.dk,  med kopi til bestyrelse@b-r-f.dk
 • Henvendelse vedr. rideskolen (herunder udmeldelse af rideskoleelever) skal ske til rideskole@b-r-f.dk
 • Henvendelse vedr. parter på rideskoleheste (herunder udmeldelse) skal ske til kontor@b-r-f.dk
 • Henvendelser vedrørende hestepension, ind- og udmeldelse af
 • foreningen samt generelle forespørgsler skal sendes til kontor@b-r-f.dk. Udmeldelser skal ligeledes sendes til bogholderi@b-r-f.dk og formand@b-r-f.dk