Kategori: Nyhed

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der holdes ekstraordinær generalforsamling i Birkerød Rideforening (CVR-nr. 50693112) søndag, den 16. september 2018 kl. 15 i kantinen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4. Opgørelse af antal stemmeberettigede, der er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling
  5. Afstemning vedr. reviderede vedtægter, som vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 25. februar 2018. De reviderede vedtægter er, som krævet, forhåndsgodkendt af Dansk Rideforbund (per 5. september 2018).
  6. Valg af mindst ét medlem til bestyrelsen, da Charlotte Løbnitz Bager har trukket sig, samt eventuel(le) suppleant(er).
  7. Eventuelt

Stemmeret, valgbarhed og vedtagelseskrav

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst ti stemmeberettigede medlemmer kræver skriftlig afstemning. Juniormedlemmer har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Foreningens bestyrelse vælges blandt foreningens medlemmer og består af mindst 5 seniormedlemmer.

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 5 kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Valg af medlemmer under dagsordenens pkt. 6 sker ved simpel stemmeflerhed.
Forslag fremført under pkt.7 kan ikke komme til afstemning.

Yderligere information

Følgende materiale er tilgængeligt på BRF’s hjemmeside www.birkeroedrideforening.dk fra tidspunktet for indkaldelsen og frem til den ekstraordinære generalforsamling:

Af praktiske årsager, ser bestyrelsen gerne tilmelding til generalforsamling via e-mail på kontor@b-r-f.dk eller via facebook-begivenhed ”Ekstraordinær Generalforsamling” i gruppen ”Birkerød Rideforening (BRF)”.

Ordinær generalforsamling 2018

|

Så er det blevet tid for den årlige generalforsamling i BRF, som vi traditionen tro afholder i kantinen. Bestyrelsen igangsætter snarest arbejdet med at lave nye vedtægter, som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling i august 2017. I vil høre nærmere herom, da vi gerne vil have jeres input til, hvordan vedtægterne skal udformes. Dagsorden for… Læs mere »

Generalforsamling søndag d. 12/3

|

Indkaldelse til ordinær generalforsamling – søndag den 12. marts 2017 kl. 14.00 i kantinen på BRF Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Det reviderede årsregnskab for 2016 4. Budget for 2017 5. Indkomne forslag 6. Valg På valg er: Bestyrelsesmedlem Mette Peytz (ønsker ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem Heidi Rasmussen (ønsker ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem Maddie… Læs mere »

Ny URL

|

Som I måske har lagt mærke til, så har vi skiftet URL fra www.b-r-f.dk til www.birkeroedrideforening.dk. Ja, det er længere 😉 men det er så meget nemmere at skrive! Vi kommer også til at skifte mailadresser indenfor den nærmeste fremtid – advisering kommer om det, når det sker. Men, men, men – såvel den gamle… Læs mere »