Ekstraordinær Generalforsamling

|

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der holdes ekstraordinær generalforsamling i Birkerød Rideforening (CVR-nr. 50693112) søndag, den 16. september 2018 kl. 15 i kantinen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4. Opgørelse af antal stemmeberettigede, der er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling
  5. Afstemning vedr. reviderede vedtægter, som vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 25. februar 2018. De reviderede vedtægter er, som krævet, forhåndsgodkendt af Dansk Rideforbund (per 5. september 2018).
  6. Valg af mindst ét medlem til bestyrelsen, da Charlotte Løbnitz Bager har trukket sig, samt eventuel(le) suppleant(er).
  7. Eventuelt

Stemmeret, valgbarhed og vedtagelseskrav

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst ti stemmeberettigede medlemmer kræver skriftlig afstemning. Juniormedlemmer har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Foreningens bestyrelse vælges blandt foreningens medlemmer og består af mindst 5 seniormedlemmer.

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 5 kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Valg af medlemmer under dagsordenens pkt. 6 sker ved simpel stemmeflerhed.
Forslag fremført under pkt.7 kan ikke komme til afstemning.

Yderligere information

Følgende materiale er tilgængeligt på BRF’s hjemmeside www.birkeroedrideforening.dk fra tidspunktet for indkaldelsen og frem til den ekstraordinære generalforsamling:

Af praktiske årsager, ser bestyrelsen gerne tilmelding til generalforsamling via e-mail på kontor@b-r-f.dk eller via facebook-begivenhed ”Ekstraordinær Generalforsamling” i gruppen ”Birkerød Rideforening (BRF)”.