Ekstraordinær generalforsamling i Birkerød Rideforening

|

Der var ekstraordinær generalforsamling i Birkerød Rideforening søndag d. 18 marts 2018.

 

Formålet var, at bringe antallet af bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt endelig godkendelse af årsregnskabet.

Der var flere, som stillede op til bestyrelsen, og de blev valgt uden kamp.
Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:

• Daniel Friis-Pieper (formand)
• Karen Schou (næstformand)
• Charlotte Bager (kasserer)
• Theresa Witting (sekretær)
• Astrid Petersen
• Ulrike Møgelvang
• Olivia Møller-Magrath (juniormedlem)

Steen Amstrup blev valgt som revisor

 

Vi ser i bestyrelsen frem til et fremgangsrigt år for BRF med masser af gode oplevelser her i vores lille perle af en rideforening.

 

På bestyrelsens vegne
Daniel

 

Klik her for referat af ekstraordinær generalforsamling i Birkerød Rideforening – marts 2018