Ekstraordinær generalforsamling i Birkerød Rideforening d. 18 marts kl. 12-13

|

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i kantinen søndag d. 18. marts kl. 12-13.
Alle medlemmer opfordres til at komme.

Baggrunden for generalforsamlingen er dels at få valgt flere medlemmer ind i bestyrelsen og dels at godkende årsregnskabet for 2017/budget 2018.

På den ordinære generalforsamling d. 25. februar 2018 tråde flere medlemmer af bestyrelsen ud af personlige årsager, uden andre ønskede at stille op. Det har medført, at der nu kun er tre personer i bestyrelsen, hvilket vores vedtægter ikke understøtter.

Såfremt ingen eller kun en enkelt person stiller op til bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling, er det nødvendigt med en ændring af foreningens vedtægter, idet vedtægterne pt. fastslår, at bestyrelsen består af 5-8 personer. Vedtægtsændringen er derfor nødvendig for foreningens videreførelse og det kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen, før den kan træde i kraft.

Bestyrelsen appellerer til, at alle medlemmer overvejer at stille op til bestyrelsen. Jo flere vi er, desto bedre for vores forening!

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er:

  1. Valg til bestyrelsen
  2. Vedtægtsændringer
  3. Godkendelse af årsregnskab og budget (Årsregnskab_2017_incl_budget2018_Final-1)