Referat fra ordinær generalforsamling i BRF d. 25. februar 2018

|

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Birkerød rideforening søndag d. 25. februar 2018.

Referat fra generalforsamlingen findes her: Referat af ordinær generalforsamling i BRF den 25.2.2018

Udtrådt af bestyrelsen er:

  • Anja Kortsen (formand)
  • Janet Samuel (Kasserer)
  • Birgitte Erhardtsen
  • Camilla Chorkendorff

(Janne Nonboe trådte ud af bestyrelsen i januar 2018).

 

Ingen ønskede at stille op til bestyrelsen, så tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er:

  • Daniel Friis-Pieper
  • Theresa Witting
  • Charlotte Bager

Den tilbageværende bestyrelse har ikke konstitueret sig, men varetager samtlige bestyrelsesposter i fællesskab. Det er naturligvis stærkt begrænset, hvad en så lille bestyrelse kan foretage sig, ligesom det ikke er personer nok til at dække de obligatoriske poster (formand, næstformand, kasserer og sekretær).

Derudover sætter det foreningen i en situation, der ikke er beskrevet eller reguleret af vedtægterne.

Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling mhp. at supplere sig, ligesom generalforsamlingen skal godkende årsregnskab for 2017 og budget for 2018.