Generalforsamling søndag d. 12/3

|

Indkaldelse til ordinær generalforsamling – søndag den 12. marts 2017 kl. 14.00 i kantinen på BRF

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Det reviderede årsregnskab for 2016

4. Budget for 2017

5. Indkomne forslag

6. Valg

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Mette Peytz (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Heidi Rasmussen (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Maddie Schwartzkopff (ønsker ikke genvalg)

Udgået af bestyrelsen Linda Duelund

Revisor Mads Ebdrup (ønsker ikke genvalg)

Der skal desuden vælges en suppleant til bestyrelsen, en forældrerepræsentant, en revisor samt

en revisorsuppleant

7. Eventuelt

Der er ikke modtaget forslag jvf. punkt 5.

Bilag 1: Regnskab 2016 (kan printes fra BRFs facebook side).

Bilag 2: Budget 2017 (kan printes fra BRFs facebook side).

Venlig hilsen

Birkerød Rideforenings bestyrelse